Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Tento kurz byl v roce 2023 uváděn pod názvem "IT analýza".

Správně porozumět požadavkům a problémům zákazníka, dobře je zanalyzovat a dodat kvalitní zadání výrobě - to se může hodit nejen v IT oboru. Pokud chceš nahlédnout do tajů business analýzy, začít můžeš právě tímto kurzem, a to i když ještě nemáš zkušenosti s IT.


Na konci kurzu:

 • znáš principy kvalitní procesní analýzy a její role v IT projektech,
 • znáš principy, které ti pomohou pochopit požadavky zákazníka,
 • dokážeš navrhnout efektivní řešení požadovaného produktu a nahlédnout na problematiku z více úhlů,
 • dokážeš zanalyzovaný proces vizualizovat pomocí modelovacího jazyka,
 • umíš efektivně prezentovat a komunikovat analýzu a návrh řešení stakeholderům,
 • odneseš si vlastní malý projekt složený z průběžných úkolů a cvičení.

 

Co se bude dít

 1. Úvod do analýzy
  1. Význam a účel procesní analýzy pro vývoj IT řešení
  2. Role business analytika v IT projektech
  3. Klíčové koncepty a terminologie
 2. Cvičení na analytické myšlení
 3. Požadavky a sběr dat
  1. Techniky pro identifikaci a sběr požadavků
  2. Nástroje pro dokumentaci a správu požadavků
  3. Principy návrhu IT řešení založené na analýze požadavků
 4. Cvičení - rozbor zadání od zákazníka
 5. Analýza a modelování procesů
  1. Základy modelování procesů
  2. Představení analytických nástrojů pro vizualizaci analýzy pomocí diagramů 
  3. Vizualizace analýzy pomocí modelovacího jazyka (UML/BPMN) a tvorba blueprintů
 6. Skupinová cvičení pro procvičení sběru požadavků, modelování a návrhu řešení
 7. Případové studie z reálného světa
 8. Jak využít AI v práci analytika
 9. Příklady z praxe


Protože kurz je určen pro naprosté začátečníky v IT, v rámci praktických cvičení trénujeme na úkolech z běžného života.

 

 

Pro koho je kurz určen

 • pro ty, které jsou začátečnice v IT i v analýze jako takové

Pokud se teprve začínáš připravovat na juniorní roli testerky či programátorky (tedy jsi začátečnice), může se ti znalost analytického myšlení také hodit.

O čem to celé bude?

Přihlásit se na termín:

19
.
2
.
21
.
2
.

Online

No items found.
17:30
21:00
Hlavní lektor
Adam Zlatohlávek
Lecturer
Kontaktní osoba