O čem to celé bude?

Rozšiř si své základní znalosti Reactu a nauč se používat nástroje a postupy z praxe. V tomto navazujícím kurzu prohloubíš své znalosti práce se vzdáleným API, naučíš se, jak zpracovat složitější formuláře a jak ověřit, že jsou v nich zadané správné údaje. Společně vytvoříme i vlastní hooky, které nám zjednoduší a zpřehlední kód. Zjistíš, jak lépe stylovat komponenty přímo v JavaScriptu. Ukážeme si práci s externími UI knihovnami, které nám velmi usnadní tvorbu uživatelských rozhraní a využijeme i nástroje pro kontrolu kvality kódu.

Co se naučíš

  • State management pokročilejší způsoby pro práci se stavem v rámci celé aplikace
  • Stylování komponent např. Styled Components a další v praxi používané systémy
  • Zpracování formulářů složitější práce s formuláři, validace dat ve formuláři
  • Práce s daty a API komunikace se serverem, čtení i zápis dat
  • Práce s pokročilejšími hooky, vytváření vlastních hooků pro zjednodušení kódu
  • Práce s UI knihovnami v Reactu (Bootstrap, Material, apod.)
  • Storybook systém pro vytváření, dokumentaci a testování komponent
  • ESLint a další nástroje pro kontrolu kvality kódu

Pro koho je kurz určen

  • Pro ženy, které ovládají JavaScript na dobré úrovni (práce s funkcemi a předávání parametrů, návratové hodnoty, arrow functions, práce s objekty a poli, metody pole filter a sort, komunikace se serverem pomocí fetch)
  • Pro ženy, které absolvovaly kurz React 1 nebo mají jeho základy (znají princip fungování Reactu, umí vytvářet komponenty, předávat do nich props, komunikovat mezi komponentami, zobrazovat seznamy, obsluhovat události, pracovat s useState a useEffect, a také tuší, jak funguje React Router pro vytváření vícestránkových aplikací)

Přihlásit se na termín:

8
.
9
.
1
.
12
.

Online

No items found.
18:00
20:30
Hlavní lektor
Luděk Roleček
Tech & Education Specialist
Kontaktní osoba