Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Python je v současnosti nejpoužívanějším programovacím jazykem pro datovou analýzu a datovou vědu. Existuje pro něj obrovské množství knihoven a nástrojů, které usnadňují každodenní práci s daty.

Na kurzu se naučíš pracovat se slovníky, což je klíčová dovednost pro práci s datovými strukturami. Vytvoříš si vlastní funkce, které umožní lepší organizaci a orientaci v kódu, a získáš pevný základ v objektově orientovaném programování, abys mohla strukturovat kód systematicky a efektivně. Seznámíš se s API (rozhraní pro programování aplikací), které slouží k předávání dat mezi různými softwarovými aplikacemi.

Rozsah přímé výuky je 30 hodin. Pokud máš zájem získat certifikát, během kurzu budeš plnit úkoly, které ti dohromady zaberou zhruba 5 hodin nad rámec přímé výuky. 

Tento kurz je součástí cesty Datová inženýrka a cesty Datová analytička.

Na konci kurzu:

 • dokážeš pracovat se slovníky,
 • umíš psát vlastní funkce,
 • zvládáš základy objektově orientovaného programování,
 • umíš integrovat svůj kód s jinými systémy pomocí API,
 • zvládáš základy regulárních výrazů.

Pro koho je kurz určený

Obsah kurzu

 • Úvod: Opakování základů, slicing, metody, moduly
 • Slovníky: Ukládání informací do slovníků – struktur umožňujících přehledně uložit větší množství informací
 • GitHub: Webová platforma pro správu verzí a hosting softwarových projektů
 • Coding style: Pravidla a konvence, které určují, jak by měl být napsán zdrojový kód
 • Čtení a zápis textových souborů
 • Obsluha výjimek
 • AI nástroje ve vývoji
 • Instalace balíčků pomocí pip
 • Funkce
 • Objektově orientované programování (OOP)
  • Základní úvod do OOP,
  • dědičnost,
  • rozdíly mezi objektově orientovaným programování v Pythonu od ostatních programovacích jazyků.
 • Datum a čas
 • API: Propojení aplikace s jinými aplikacemi a automatizace nudných úkolů
 • Regulární výrazy: Umožní z nepřehledného textu vytáhnout zajímavé a důležité informace nebo kontrolovat, zda uživatelé nezadávají do aplikace nesmyslné hodnoty

Jak kurz zakončíš


Obdržíš certifikát, pokud:

 • zúčastníš se alespoň 10 z 12 lekcí,
 • splníš úkoly.

Související kurzy

O čem to celé bude?

Přihlásit se na termín:

12
.
3
.
28
.
5
.

Online

No items found.
18:00
20:30
Hlavní lektor
Andrea Waltlová
Lecturer
Kontaktní osoba