O čem to celé bude?

Algoritmy předběhly vynález počítače o několik tisíc let. Přesto jsou absolutním základem toho, na čem je dnešní IT svět postaven. Je to náš hlavní nástroj na řešení praktických problémů pomocí počítače.

Podíváme se na informatické myšlení. Je to sada univerzálních metod a postupů sloužících k pochopení, popisu a zjednodušení komplexních praktických problémů. Na základě tohoto způsobu myšlení navrhneme algoritmická řešení pro dané problémy, které pak zpracuje počítač. Tyto schopnosti pak můžeš využít v jakémkoliv programovacím jazyce nebo IT technologii.

Podíváme se na několik základních algoritmů a jejich vlastnosti. Zamyslíme se nad tím, jak efektivně mohou různé algoritmy vyřešit zkoumaný problém, a zjistíme, že takzvaná hrubá síla při programování dost často nevede k cíli.

 Dozvíš se i něco o polích a algoritmech, kterými v nich můžeme vyhledávat nebo je třídit.

Co se naučíš

  • Principy informatického myšlení
  • Základní algoritmy a jejich vlastnosti
  • Pole a algoritmy
  • Srovnávat různé algoritmy z hlediska efektivity
  • Poznat další algoritmy a jejich praktické využití

Pro koho je kurz určen

  • Pro ženy, které nemají žádné programátorské zkušenosti

Přihlásit se na termín:

11
.
11
.
11
.
11
.

Online

No items found.
9:00
17:00
Hlavní lektor
Karol Kružel
Lecturer
Kontaktní osoba