Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Vytvoříme si jednu javascriptovou aplikaci fiktivní kavárny, ve které si mohou zákazníci objednávat kafe nebo dort. Webové aplikace budou spolu komunikovat přes serverové API. 

Všechny front-end principy potřebné pro chod těchto aplikací, od interaktivního uživatelského rozhraní až po komunikaci se serverem v prohlížeči, se postupně naučíme na desítkách menších příkladů. Všechno si prakticky vyzkoušíš a pak se pustíš do implementace dané technologie do naší hlavní aplikace. 

Hotové aplikace vystavíme do internetu a ukážeme si, jak v reálu pracují třeba na tabletu.

Co se naučíš

  • Event bubbling, scope a closure
  • Pojmy objekt, třída a dědičnost
  • Jak číst data (namísto vytváření obrovského objektu dat) a zapisovat je přes REST API
  • Jak pracovat s moderními nástroji – Babel, Webpack, source maps, vývojářské nástroje pro ladění kódu v prohlížeči
  • Vytvořit si aplikaci
  • Měnit obsah aplikace díky datům získaných ze serveru

Pro koho je kurz určen

Pro ženy, které znají HTML a CSS (ví, co je box model, css třídy, pokročilejší selektory, orientačně flexbox) a základy programování (ví, co to je podmínka if, cyklus for, základní datové typy, objekty, práce s polem a funkce a umí manipulovat s HTML stránkou pomocí DOM (tj. querySelector, změna vlastností prvku, přidání a odebrání CSS třídy), obojí v rozsahu kurzů HTML a CSS 1 a JavaScript 1 - Základy.

Jak kurz úspěšně zakončíš

Certifikát o úspěšném absolvování kurzu obdržíš, pokud:

  • se zúčastníš minimálně 10 z 12 lekcí,
  • vypracuješ domácí úkoly.

O čem to celé bude?

Přihlásit se na termín:

17
.
4
.
3
.
7
.

Online

No items found.
18:00
20:30
Hlavní lektor
Michal Kučera
Lektor
Kontaktní osoba