O čem to celé bude?

Vytvoříme si jednu javascriptovou aplikaci fiktivní kavárny, ve které si mohou zákazníci objednávat kafe nebo dort. Webové aplikace budou spolu komunikovat přes serverové API. 

Všechny front-end principy potřebné pro chod těchto aplikací, od vytváření interaktivního uživatelského rozhraní až po komunikaci se serverem v prohlížeči, se postupně naučíme na desítkách menších příkladů. Všechno si prakticky vyzkoušíš a pak se pustíš do implementace dané technologie do naší hlavní aplikace. 

Hotové aplikace vystavíme do internetu a ukážeme si, jak v reálu pracují třeba na tabletu.

Co se naučíš

  • Event bubbling, scope a closure
  • Pojmy objekt, třída a dědičnost
  • Jak číst data (namísto vytváření obrovského objektu dat) a zapisovat je přes REST API
  • Jak pracovat s moderními nástroji – Babel, Webpack, source maps, vývojářské nástroje pro ladění kódu v prohlížeči
  • Vytvořit si aplikaci
  • Měnit obsah aplikace díky datům získaných ze serveru

Pro koho je kurz určen

  • Pro ženy, které znají HTML a CSS (ví, co je box model, css třídy, pokročilejší selektory, orientačně flexbox) a základy programování (ví, co to je podmínka if, cyklus for, základní datové typy, objekty, práce s polem a funkce a umí manipulovat s HTML stránkou pomocí DOM (tj. querySelector, změna vlastností prvku, přidání a odebrání CSS třídy)

Čím je kurz zakončen

  • 70% účastí
  • Odevzdáním domácích úkolů

Přihlásit se na termín:

13
.
4
.
29
.
6
.

Online

No items found.
17:30
20:30
Hlavní lektor
Luděk Roleček
Tech & Education Specialist
Kontaktní osoba