O čem to celé bude?

Naučíš se zautomatizovat vše, co se v Excelu dá, a posuneš své znalosti na vyšší úroveň.  Ukážeme ti, jak se dá v Excelu programovat pomocí jazyku VBA, Visual Basic for Application, a co všechno s ním můžeš zvládnout.

Co se naučíš

 • Rychlé zopakování Excelu (odkazy, funkce, grafy a kontingenční tabulky)
 • Teorie VBA (datový model, algoritmus, makra, podmínky, proměnné a cykly)
 • Pracovat s buňkami, s listy a v listu
 • Tvořit a pracovat s formuláři
 • Pracovat se soubory
 • Další funkcionality (UDF, funkce, grafy, filtry, události, metody a tisk)
 • Jiná témata podle potřeb účastnic

Pro koho je kurz určen

 • Pro ženy, které potřebují více automatizovat opakující se práci v Excelu a Power Query jim nestačí
 • Znají základy algoritmizace (= umí rozdělit úkol na jednotlivé dílčí části jako je to třeba v pracovních postupech)
 • Mají pokročilé znalosti Excelu (znají absolutní, relativní a smíšené odkazy, umí zadat vzorec KDYŽ, SUM, SVYHLEDAT a POZVYHLEDAT, pracovat s grafy, základní podmíněné formátování včetně zabarvení celého řádku a sloupce na základě podmínky v jedné buňce a filtry kontingenčky)

Jak kurz zakončíš

 • Budeš mít min. 70% docházku
 • Splníš min, 70% domácích úkolů
 • Splníš závěrečný text min. na 70%

Přihlásit se na termín:

5
.
10
.
7
.
12
.

Online

No items found.
18:00
20:00
Hlavní lektor
Pavel Lasák
Senior Lecturer
Kontaktní osoba