Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Osvoj si základy Javy, jednoho z nejpoužívanějších programovacích jazyků současnosti.

Java - lekce 1

V úvodní lekci kurzu si řekneme, co jsou to funkce a naučíme se je používat.

ZAčít s kurzem

Java - lekce 2

V této lekci si představíme proměnné. Vysvětlíme si, k čemu slouží, jak se v Javě zapisují a jak s nimi pracovat.

Projít lekci

Java - lekce 3

Třetí lekce se zabývá podmínkami. Naučíme se podmínky v Javě používat a rozumět klíčovým slovům if, else if, else.

Projít lekci

Java - lekce 4

V této lekci si představíme cykly. Vysvětlíme si jejich využití a naučíme se používat cykly while a for.

Projít lekci

Java - lekce 5

V této lekci se seznámíme s polem a for-each cyklem, který budeme používat k průchodu polem.

Projít lekci

Java - lekce 6

Šestá lekce je věnována práci s objekty.

Projít lekci

Java - lekce 7

V sedmé lekci si opět vyzkoušíme pracovat s objekty, seznámíme se s pojmy getter, setter a vytvoříme si okenní aplikaci.

Projít lekci

Java - lekce 8

V této lekci si řekneme, z čeho se skládají třídy a seznámíme se s atributy.

Projít lekci

Java - lekce 9

V deváté lekci se seznámíme s konstruktory. Naučíme se programovat konstruktory s parametry i bezparametrické.

Projít lekci

Java - lekce 10

Poslední lekce kurzu je věnována metodám. Podíváme se, jaké typy metod máme a naučíme se je programovat.

Projít lekci

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.