Registration

Registration will be closed as soon as the capacity is filled up (including substitute participants).
Register now!

Contact

Why choose our course?

Kristina Nohavicová

Kristina Nohavicová

Go there, if you want to understand agile mindset (if you are not familiar with it). And, you'll feel awesome ;-)

Seriál digitálních kompetencí pro učitele: Metodické tipy do výuky

Chceme pomoci učitelům zefektivnit výuku, využívat nejnovější technologie, učit podle aktuálních osnov a trendů a předávat informace zajímavou a poutavou formou, sdílet zkušenosti z výuky a odzkoušené nástroje a metody.

When

Where

Online

More information

Total lessons: 0

Single lesson duration: 2h 30m

Level of knowledge: Absolute Beginners

Price: 490 Kč


Date of single lessons

Další čtyři večerní lekce ze Seriálu digitálních kompetencí pro učitele, kterými vás provede Tereza Nedjalková, jsou:

  • Metodika výuky: Reflexe, normy ve výuce
  • Metodika výuky: Jak se ptát? Jak zadávat úkoly?
  • Metodika výuky: Zpětná vazba
  • Metodika výuky: Struktura hodiny

Cílem tohoto blokuje naučit se efektivněji učit (nejen informatiku, znalosti budou přenositelné i do dalších oblastí). Doporučit aktivity vhodné do hodin i to, jak je důležitá podpora, soudržnost a zpětná vazba mezi kolegy. Dále si ujasnit pojem učení, nastavit formu sebereflexe. Na ukázce výuky si vysvětlit, které postupy jsou lepší a které méně vhodné. V rámci tohoto bloku se budeme bavit i o normách, jak je zavádět, nastavovat či upravovat a jaká je jejich úloha ve výuce. Blok taktéž obsahuje několik aktivit, které reflektuje hodinu zúčastněných učitelů z předchozích týdnů a pomáhá jim uvědomit si, co dělali dobře, či co by šlo vylepšit. Další aktivity jsou zaměřeny na zlepšení atmosféry ve výuce či přístup ke správnému zadávání práce či způsobu kladení otázek.

Team