Registration

Registration has been closed.
If the registration is closed, it is not possible to register anymore (not even as a substitute participant).

Stay in touch!

Enter your e-mail here and you will be getting our monthly newsletters with hot info from the Czechitas community as well as priority info about open registrations! By sending your address you acknowledge with our Processing of personal data


Contact

Why choose our course?

Tatiana Hodic Mikloš

Tatiana Hodic Mikloš
Event participant: Testuju

Everyone will find something suits her/him :)
Czechitas is a great organization and it certainly does pay off to meet new people with the same interests as you :)

Testování

Zajímá tě testování a chceš zvýšit svoji kvalifikaci? Cílem kurzu Testování je úspěšné složení certifikační zkoušky CTFL. Získání základních znalostí o testovacích pojmech, osvojení si testovacích technik a porozumění problematice řízení testování.

When

16. September 2020

17:00 — 19:30

Where

Czechitas Brno
Škrobárenská 511/3
budova A2
Brno, 602 00
Czech Republic
https://www.czechitas.cz/cs/brno

More information

Total duration: 2h 30m

Level of knowledge: Advanced Beginners

Eventy type: Periodic

Price: 1 000 Kč

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Kurz je určen pro pokročilé začátečnice, které absolvovaly Úvod do testování/programování v rámci Czechitas a mají znalosti angličtiny alespoň na úrovni B2.

ANOTACE:

Po testerech a testerkách je v dnešní době obrovská poptávka. Díky našemu skvělému partnerovi Avast Software s.r.o. Vám můžeme tento kurz dopřát a posunout vás blíže k vašim IT cílům.

Kurz se zabývá problematikou testování softwarových aplikací podle definic organizace ISTQB (International Software Testing Qualification Board). Cílem kurzu je připravit posluchače na úspěšné absolvování certifikační zkoušky CTFL (Certified Tester Foundation Level). Program ISTQB Certified Tester je uznáván a používán ve více jak 120 zemích jako standardní kvalifikační systém pro testování softwaru.

Účastnice získají znalost mezinárodně používaných testovacích pojmů, druhů jednotlivých testů a vyzkouší si použití testovacích technik v praxi. Seznámí se s životním cyklem testování a jeho závislostí na agilních nebo iterativních procesech vývoje softwaru. Naučí se také jak organizovat a řídit testování v jednotlivých fázích vývoje softwaru. Na závěr jsou představeny obecné principy managementu testování a podpůrných nástrojů pro manuální nebo automatizované testování.

Kurz je zakončen certifikační zkouškou, kterou dle pravidel ISTQB zajišťuje nezávislá certifikační autorita. Zkouška probíhá formou papírového testu (v české nebo anglické verzi) s výběrem z více možností (“multiple choice“). Obsahuje 40 otázek a trvá 60 nebo 75min (v závislosti na volbě jazyka testu). Veškeré studijní materiály jsou v angličtině, proto se doporučuje zvolit si anglickou verzi testu. Ke složení zkoušky je třeba dosáhnout úspěšnosti min. 65%. Doba platnosti certifikátu CTFL je neomezená. Poplatky za certifikaci jsou plně hrazeny partnerem kurzu Avast Software s.r.o.

PŘEDPOKLADY:

Kurz je určen pro pokročilé začátečnice (na úrovni našeho workshopu Úvodu do testování nebo absolvovaný workshop Úvod do programování 1). Potřebuješ také ovládat základy angličtiny na úrovni B2. Dál už stačí jen chuť učit se, chodit na hodiny a dělat domácí přípravu. Pro úspěšné splnění kurzu je potřeba alepoň 80% docházky. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje samostudium nad rámec lekcí, které zabere asi 3 hodiny týdně. Samostudium se skládá z procházení rozsáhlé testovací dokumentace a zkušebních testů. Pod vedením Tomáše Maluška vám budeme předávat své znalosti a během 8 týdnů vás naučíme základy testování. Nebudete sice expertkami, ale dáme vám odrazový můstek k profesnímu růstu.

AGENDA:
  • Základy testování
  • Testování v průběhu životního cyklu vývoje softwaru
  • Statické testování
  • Techniky testování
  • Management testování
  • Nástroje pro podporu testování

Partners