Registration

Registration has been closed.
If the registration is closed, it is not possible to register anymore (not even as a substitute participant).

Stay in touch!

Enter your e-mail here and you will be getting our monthly newsletters with hot info from the Czechitas community as well as priority info about open registrations! By sending your address you acknowledge with our Processing of personal data


Contact

Why choose our course?

Kateřina Hyská

Kateřina Hyská

Workshop doporučuji!
Dozvíte se o Wordpressu jako takovém. Jak provést instalaci, jak si zařídit doménu i hosting. Jak vytvářet jednoduše příspěvky. Ale co víc, dozvíte se, jak přistupovat k tvorbě webů, aby z toho všeho nebyl jen nečitelný guláš ;) Dozvíte se, kde se dál inspirovat a poradit, když si nevíte rady. Rozhodně doporučuji.

JavaScript 2

V pokračovacím kurzu JavaScript 2 společně vytvoříme jednu reálnou aplikaci a projdeme desítky menších příkladů od vytváření interaktivního uživatelského rozhraní až po komunikaci se serverem.

When

Where

Czechitas Brno
Škrobárenská 511/3
budova A2
Brno, 602 00
Czech Republic
https://www.czechitas.cz/cs/brno

More information

Total lessons: 0

Single lesson duration: 2h 30m

Level of knowledge: Lower Intermediate

Eventy type: Periodic

Price: 3 990 Kč


Date of single lessons

ANOTACE

Během kurzu vytvoříme javascriptovou aplikaci pro zajištění chodu fiktivní kavárny, ve které si můžou zákazníci objednat kávu nebo zákusek.

Všechny front-end principy potřebné pro chod těchto aplikací v prohlížeči se postupně naučíme na desítkách menších příkladů. Všechno si prakticky vyzkoušíš a teprve potom se pustíme do implementace dané technologie do naší hlavní aplikace. V průběhu kurzu budeme používat moderní nástroje pro práci s JavaScriptem (npm, webpack, babel).

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Kurz volně navazuje na dlouhodobý kurz JavaScript 1. Není podmínkou, abys tento kurz absolvovala, ale je požadované mít určitou úroveň znalostí. Předpokládáme, že umíš manipulovat s HTML stránkou pomocí DOM –⁠ tj. querySelector, změna vlastností prvku (text, CSS vlastnosti, atributy, apod.), přidání/odebrání CSS třídy. Počítáme s tím, že umíš podmínky, cyklus for a/nebo while, napsat vlastní funkci, předat do funkce parametry a vrátit z funkce návratovou hodnotu. Měla bys vědět, co je pole a jak s ním pracovat –⁠ procházet pole cyklem, zjistit hodnotu z pole nebo do pole hodnotu přidat. Taky bys měla vědět, co je objekt a že může mít vlastnosti a metody, a uměla takový objekt vytvořit.

V ideálním případě máš za sebou také dlouhodobý kurz Web od A do Z 1. Pokud jsi na tento kurz nechodila, tak nevadí, ale budeme předpokládat určitou znalost HTML a CSS (box model, stylování, CSS třídy, pokročilejší selektory, flexbox) a nebudeme se vysvětlování těchto principů věnovat.

Součástí kurzu jsou i domácí úkoly. Kromě hodin strávených přímo na kurzu počítej i s několika hodinami týdně i na řešení domácích úkolů. Ne všechny úkoly budou povinné, ale bez práce na nich si z kurzu neodneseš jeho plnou hodnotu.

Požadujeme toho hodně, ale je to skvělý základ, na kterém můžeme dále stavět a díky tomu se v kurzu JavaScript 2 naučíš opravdu hodně.

Kurz má celkem 12 lekcí. Je důležité, abys s tím počítala a chodila pravidelně. Každá lekce se bude nahrávat na video a bude společně s podklady dostupná online.

PŘEDPOKLADY
 • Znalost HTML a CSS
 • Znalost programování na úrovní kurzu JavaScript 1 – podmínka if, cyklus for, základní datové typy, objekty, práce s polem, funkce
 • Vlastní notebook (je nám jedno, jaký máš operační systém, ale uměj ho ovládat)
 • Myš (není úplně nutná, ale bude se ti s ní pracovat lépe)
 • Nabíječka
 • Plnění domácích úkolů (4 úkoly většího rozsahu budou povinné a vyžadované pro udělení certifikátu)
 • Mít alespoň 70% docházku
 • Dobrou náladu! :)

AGENDA
 • Potrénujeme znalosti z předchozího kurzu implementací algoritmů a menších projektů.
 • Podíváme se na zoubek termínům jako jsou event bubbling, scope a closure.
 • Zabrousíme do světa objektového programování. Pojmy jako objekt, třída a dědičnost ti už nebudou cizí.
 • Namísto vytváření obrovského objektu dat si ukážeme jak takové data číst a zapisovat přes REST API.

Na konci kurzu dostaneš certifikát o úspěšném dokončení kurzu. Získání certifikátu je podmíněno alespoň 70% účastí a odevzdáním 4 povinných domácích úkolů.

PŘEDPOKLADY:
 • Znalost HTML a CSS (box model, css třídy, pokročilejší selektory, alespoň orientačně flexbox)
 • Znalost programování na úrovní kurzu JavaScript #1 - podmínka if, cyklus for, základí datové typy, objekty, práce s polem, funkce
 • Vlastní notebook (je nám jedno, jaký máš operační systém, ale uměj ho ovládat)
 • Myš (není úplně nutná, ale bude se ti s ní pracovat lépe)
 • Nabíječka
 • Plnění domácích úkolů (4 úkoly většího rozsahu budou povinné a vyžadované pro udělení certifikátu)
 • Alespoň 70% docházky
 • Dobrou náladu!
AGENDA:
 • Navážeme na znalosti z předchozích kurzů a prohloubíme znalost práce s objekty a polem.
 • Naučíme se pomocí JavaScriptu komunikovat s REST API na serveru - budeme načítat data do naší aplikace a zpětně je i přes API zapisovat.
 • Na základě dat získaných ze serveru budeme dynamicky měnit obsah aplikace.
 • Ukážeme si k čemu jsou a jak používat nástroje pro práci s moderním JavaScriptem - Babel, Webpack, source maps, vývojářské nástroje pro ladění kódu v prohlížeči.
 • Naprogramujeme reálné webové aplikace, které spolu budou přes serverové API komunikovat.
 • Hotové aplikace vystavíme do internetu a ukážeme si, jak v reálu pracují třeba na tabletu.
VÝSLEDEK:
 1. Budeš mít dvě reálné javascriptové aplikace
 2. Budeš schopná použít naučené techniky pro tvorbu vlastních projektů
 3. Budeš umět pracovat v JavaScriptu se serverovým API a získávat z něho nebo přes něj zapisovat data
 4. Budeš mít solidní základ pro další vzdělávání nebo pro hledání trainee pozice v případném budoucím zaměstnání

Na konci kurzu dostaneš certifikát o úspěšném dokončení kurzu. Získání certifikátu je podmíněno alespoň 70% účastí a odevzdáním domácích úkolů.

Team

Partners