Stipendium Czechitas

Pustili jsme se do dlouhodobého vzdělávání! Víme, že vstup do světa IT bývá běh na dlouhou trať, a proto jsme pro vás za podpory projektu Evropské unie připravili speciální Stipendium Czechitas. 

Kontakt

Proč zvolit náš kurz

Hanka Kuboušková

Hanka Kuboušková
Účastnice akce: Digitální akademie

Práce s daty se hodí na každém kroku.
Kurz DataGirls dává skvělý základ, jak se v datech začít orientovat. Určitě si ho nenechte ujít!
Logo Opz Barevné 170816 163502

O co přesně jde? 

Stipendium Czechitas je vzdělávací a mentoringový program v Jihomoravském a Zlínském kraji. V následujících dvou letech (do června 2019) poskytneme vzdělání a kariérní poradenství šesti desítkám žen toužících po změně své kariéry. Máme pro vás připravené dvě cesty - první z nich otevírá dveře ke kariéře webové vývojářky, druhá pak k práci Java programátorky. Pro tyto dva směry jsme se rozhodli na základě analýzy pracovních míst provedené právě v těchto dvou regionech.

Jak to bude v praxi vypadat?

Dsc 1099 1

Ty z vás, které na základě přijímacího řízení přijmeme do programu, si budou moci vybrat, kterou z cest se vydají. My vám pak v rámci Stipendia zdarma poskytneme odpovídající workshopy. Vedle našich jednodenních workshopů to může být například dlouhodobý kurz Javy nebo třeba Tvořím web. Počítáme s úplnými začátečnicemi, které potřebují s rozhodnutím pomoct, i s pokročilejšími ženami, které už přesněji vědí, kam míří, a mají  třeba i nějaké vzdělávání za sebou. Pro ty máme nachystané pokročilé kurzy. Celkem šedesáti vybraným stipendistkám garantujeme 40 hodin vzdělávání a kariérního poradenství hrazeného v rámci projektu (tedy bezplatně pro vás, které budete vybrány).  Aktivity se budou odehrávat převážně v Brně (od druhé poloviny 2018 je plánujeme i ve Zlíně). Nejúspěšnější účastnice navíc dostanou příležitost získat stáž v jedné z partnerských firem z Jihomoravského (respektive Zlínského) kraje, ve které se následně budou moci ucházet o zaměstnání.

Pro koho je Stipendium určeno?

Vlastně jakákoli žena, která je ochotná workshopy a kurzy absolvovat v Brně (respektive ve Zlíně) a má chuť na sobě makat. :)

Stipendium získá limitovaný počet žen na základě výběrového řízení, které jsme vyhlásili v srpnu 2017. Přihlásit se můžou všechny ženy toužící po IT rekvalifikaci, které se najdou alespoň v jedné z těchto cílových skupin:

  • Maminka na mateřské/rodičovské dovolené
  • Žena vracející se z mateřské/rodičovské dovolené
  • Maminka s dítětem do 15 let
  • Žena registrovaná na ÚP
  • Žena pečující o jiné závislé osoby
  • Žena v pracovním poměru

Dsc 1385 1

Jak se přihlásit?

Vyplněním našeho registračního formuláře.

Podmínkou přijetí do stipendijního programu je možnost dojíždět na workshopy a kurzy v Jihomoravském, případně Zlínském kraji (převážně Brno a v roce 2018 také Zlín) a zájem o absolvování stáže v námi vybrané firmě, která sídlí v Brně nebo ve Zlíně.

CHCI SE PŘIHLÁSIT DO STIPENDIA CZECHITAS

Důležitá informace

Stipendium Czechitas je realizováno díky projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Musíme tedy monitorovat a vykazovat investované prostředky. Proto je podmínkou účasti ve Stipendiu poskytnutí osobních údajů pro vyplňování Monitorovacího listu účastnice projektu a dalších nutných formulářů a rovněž také uzavření Smlouvy o účasti v projektu.

Z tohoto projektu bohužel NEMŮŽEME podpořit ženy, které se soustavně připravují na výkon budoucího povolání. Je nutné, aby žena podpořená projektem splňovala alespoň jednu z kategorií definovaných v přihlašovacím formuláři