Online vzdělávací kurz je zaměřen na úvod do algoritmizace v jazyku Python.
Kurz sestává ze 12 lekcí, z nichž 10 je připravených formou videonávodů a zbývající 2 pak budou vysílány prezenčně. Během online živých webinářů budou řešeny dosavadní problémy, na které kurzanti během lekcí narazili, a zároveň bude řešen větší algoritmus tak, aby byly souhrnně použity dosavadní získané znalosti.

Python – lekce 1

Python
Obsahem první lekce je úvod do algoritmizace, instalace Python, ukázka IDLE, práce v CMD (terminálu/Bash), instalace Sublime Text a tvorba programů.
čti více

Python – lekce 2

Python
Ve druhém dílu seriálu Python se naučíme pracovat s knihovnou math, která nám umožňuje používat množství konstant a funkcí pro matematické výpočty.
čti více

Python – lekce 3

Python
Ve třetím díle kurzu si projdeme možnosti formátovaného výstupu a jednoduché podmínky if – else.
čti více

Python – lekce 4

Python
Čtvrtý díl je rozšířením předchozí lekce vzdělávacího seriálu. Je zaměřen na samostatné trénování programů na vstup a výstup, jednoduché podmínky.
čti více

Python – lekce 5

Python
Pátá lekce je zaměřena na příklady s řetězci a kolekcemi, a složené podmínky obsahující logické spojky.
čti více

Python – lekce 6

Python
Šestá lekce se zabývá cykly, a to konkrétně cyklem s pevným počtem opakování a cyklem s podmínkou na začátku.
čti více

Python – lekce 7

Python
Sedmá lekce je zaměřena na praktické příklady využívající řetězce, seznamy, cykly a podmínky, a příkazy knihoven „time“ a „os“.
čti více

Python – lekce 8

Python
Osmá lekce obsahuje sadu příkladů na procvičení podmínek, cyklů, seznamů a generátoru náhodných čísel.
čti více

Python – lekce 9

Python
Devátá lekce je zaměřena na tvorbu a použití vlastních funkcí v Pythonu.
čti více

Python – lekce 10

Python
Desátá lekce přináší želví grafiku -- nástroj pro trénování cyklů a funkcí v Pythonu.
čti více